Tekstit

Tervetuloa tutustumaan palveluohjaukseen!

Lämpimästi tervetuloa lukija!  Ylhäällä kohdassa "SIVUT" löydät kaikki opinnäytetyön sivut. Tästä alta löytyvät blogipostaukset joissa kerron uusimmista palveluohjauksen kehittämiskohteista, yleisötilaisuuksista ja julkaisuista! Kommentit ja keskustelu palveluohjauksesta luovat yhteistoiminnallista tiedontuotantoa, eli sitä toivotaan ja odotetaan :) Minut saat kiinni  Linkedin  kautta. Opinnäytetyön teknisen toteutuksen kuvaus löytyy  Theseuksesta.

Palveluohjauksen kehittäminen jatkuu!

Palveluohjauksen kehittäminen jatkuu Innokylässä!  Tästä mukaan kehittämään palveluohjausta Innokylässä   Ja tutustu tuoreeseen dokumenttiin "Mitä on palveluohjaus?" Suomen Palveluohjausyhdistyksen sivuilla

Palveluohjauksen ydintä etsimässä- keskustelutilaisuus verkossa 7.6.2021

"PALVELUOHJAUKSEN YDINTÄ ETSIMÄSSÄ" keskustelutilaisuus pidetään Zoomilla  Ma 7.6.21 klo 14:00-16:00  SPO ry:n hallitus alustaa avointa keskustelua, tulethan sinäkin paikalle jakamaan ajatuksia! Sisään tästä linkistä: https://zoom.us/j/96173167335?pwd=ekVTQ2Y2blkrTUIrVnliZkJCdG9IUT09

Tervetuloa webinaariin 21.1. Klo 15.30

Suomen Palveluohjausyhdistyksen webinaari Vuoden ensimmäinen webinaarin teema on  ” Palveluohjausta hyvinvointia ja terveyttä edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä” . Se järjestetään to 21.1.21 klo 15:30 - 17:00.  Mitkä ovat palveluohjauksen kehittämistarpeet, keitä ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät ovat ja miten palveluohjaus työmenetelmänä toteutuu?  Hyvinvointikoordinaattori Miia Juntunen (YAMK) alustaa tuoreella opinnäytetyöllä ( https://miiajblog.blogspot.com/ ) ja johdattaa meidät pohtimaan aihetta.  Zoom linkki:  https://zoom.us/j/99747215840?pwd=WnhUZThBQTRhMHJFcFpya2ZBTVpxQT09

Tervetuloa tutustumaan sivuihin

Lämpimästi tervetuloa lukija! Ylhäällä kohdassa "SIVUT" löydät kaikki opinnäytetyön sivut, ja tästä alta blogipostaukset. Kommentit ja keskustelu palveluohjauksesta luovat yhteistoiminnallista tiedontuotantoa, eli sitä toivotaan ja odotetaan :) Minut saat kiinni Linkedin kautta.

Opinnäytetyön julkaisu lähestyy

Pitkän hiljaiselon jälkeen alkaa opinnäytetyö olla viimeistä hiomista vaille valmis. Tämä tarkoittaa, että pian blogiin ilmestyy taas kommentoitavaksi tekstejä, jotka muodostavat lopullisen opinnäytetyöni. Kesän aikana on syntynyt opinnäytetyön teoriaosa, johtopäätökset ja pohdinta. Parasta aikaa suunnittelun alla on Savonia-ammattikorkeakoululle palautettava kirjallinen loppuraportti sekä kypsyysnäyte. Pitkän projektin valmistuminen helpottaa, ilahduttaa ja toisaalta jo suuntaa katseen tulevaan.  Sen myös lupaan, että tutkimustulokset-osio kannattaa lukea, siellä päästiin huimiin suorituksiin. Lukemisiin taas pian! 

Tulevaisuuden kehittämisideat

Nostoja ja pohdittavaa:  ”Tulevaisuuden sote-keskus – palveluohjauksen koordinaatiokeskus” ”Palveluohjausta tulisi eri sektoreilla ja kaikissa ikäryhmissä korostaa. Palveluohjauksen työnkuvaa pitäisi avata strategisella tasolla, kentällä ja koulutuksessa. Tärkeää työtä jonka merkitystä pitäisi korostaa palveluketjujen sujuvuudessa.” Tulevaisuuden kehittämisideat painottuivat seuraaviin seikkoihin Suurimmaksi kehitys-ideaksi kiteytyi:  Sosiaali- ja terveysalaa ohjaavalla strategisella tasolla, tarvitaan kansallinen yhtenäinen linja ja ohjeistus sekä resursointi, miten palveluohjausta tulee toteuttaa ohjaus- ja neuvonta-alan työssä. Myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa pitäisi panostaa palveluohjauksen taitoihin.  Työntekijä tasolla nämä muutokset näkyisivät resurssina tehdä palveluohjausta ja yhtenäisinä käytäntöinä toimia, eli on tärkeää, että strategia näkyy todella käytännön arkityössä. Toinen selkeä kehittämisen paikka tuntui olevan  moniammatillinen ver

Palveluohjauksen nykytila

”Moniammatillisuudesta puhutaan paljon, mutta se ei toteudu kaikkialla vielä niin, että yhteistyö yli ammattirajojen olisi sujuvaa. Jokainen on oman alansa ammattilainen, mutta vain omalla ”tontillaan”. Usein kokonaisuuden hallinta ja päävetäjä puuttuvat. Jos verkostotyötä tuetaan johdon tasolta, voisivat työntekijät toteuttaa palveluohjausta arjessaan paremmin.” Moniammatillinen ryhmä pohtii tutkimuspäivänä. Palveluohjauksen nykytila ja tutkimuspäivän kulku Hyvinvointikoordinaattori-opiskelijoiden joukko yllätti minut monessakin suhteessa. He olivat hyvin monialainen asiantuntijaryhmä; he työskentelivät pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalalla, ollen yksityisen, julkisen sekä kolmannen sektorin edustajia. Suurin osa heistä kertoi tekevänsä työssään palveluohjausta jollakin tasolla. Heidän ottautuminen rohkeasti keskusteluun ja oman osaamisen jakaminen vaikuttivat minuun syvästi. Tutkimuspäivänä vallitsi todella kehitysmyönteinen ilmapiiri. Minua yllätti iloisesti se, ett

Pian mahdollista kommentoida palveluohjauksen nykytilaa ja tulevaisuuden visioita!

14.3.2020 Savonia Ammattikorkeakoululla kokoontui todella osaava ja monipuolinen opiskelija joukko - yli 20 hyvinvointikoordinaattori-opiskelijaa kuvasi palveluohjauksen nykytilaa, ja pohti tulevaisuuden kehittämisideoita. Tutkijana päivästä jäi mieleen rautainen ammattimaisuus, rohkeus pohtia palveluohjausta sekä arjen tasolla että strategisen kehittämisen näkökulmasta. Olin todella vaikuttunut ja iloinen! Blogini ideana on, että piakkoin julkaisen tuottamastamme materiaalista yhteenvedon, jota te ammattilaiset ja opiskelijat pääsette kommentoimaan. Rakennan näille sivuille keskustelualustan. Rohkaisenkin kaikkia jättämään jälkensä keskusteluun, joko nimimerkillä tai omalla nimellä.  Mutta ennen tätä vetäydyn kirjoittamaan puhtaaksi tämän upean tutkimuspäivän kirkkaimmat timantit. Lämmin kiitos hyvinvointikoordinaattori-opiskelijat!

Huomenna 14.3. tutkimus alkaa!

Ihan huippu-fiilikset, täällä valmistaudutaan tapaamaan huomenna 14.3.2020. Savonia Ammattikorkeakoululla Hyvinvointikoordinaattori-opiskelijat. Saadaan varmasti upeaa keskustelua ja oppimiskokemuksia aikaiseksi. Tästä suora polku tutkimuksen lupa-asioihin jos ne kiinnostavat :)

Tervetuloa!

Tervetuloa seuraamaan opinnäytetyöni etenemistä tähän ammatilliseen blogiin! Toivon vilkasta keskustelua palveluohjauksesta sosiaalialan terveyttä ja hyvinvointia edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä. Yhdessä voimme olla luomassa käsitteistöä, kuvata nykypäivän totuuksia ja olla suunnittelemassa palveluohjauksen tulevaisuutta. Opinnäytetyöni valmistuu näille sivuille pikkuhiljaa kevään 2020 aikana, ulkoasu ja tekstit muuttuvat samaa mukaa kun lehti kasvaa puussa ja idea toimivasta ammatillisesta blogista hiotuu. Tarvitsemme siis malttia ja oppimisenhalua! Uskon että tästä tulee jännittävä matka, ja vilkkaalla (asiallisella) kommentoinnilla, ideoinnilla ja jakamalla tekstejäni, voimme saavuttaa minun unelmani ja ammatillisen tavoitteeni; selvittää mitä on palveluohjaus ja tehdä siitä näkyvän ja arvostetun työmuodon. Opinnäytetyön tilaajana ja yhteistyökumppanina toimii valtakunnallinen Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima 16 korkeakoulun yhteinen SOTETIE –hanke. Hankkeen rah