LuvatTällä sivulla on esitelty opinnäytetyön lupa- ja tutkimuseettisiä asioita.Tästä linkistä TIETOSUOJAILMOITUKSEEN


-----------------------------------------------------


Huomioitahan myös blogin lukijana, että kommenttisi tulevat julkisesti nähtäville, ja niitä käytetään tämän blogin yhteistoiminnallisessa tiedontuotannossa materiaalina. 

Lukijoiden kommentoimien "nykytilan kuvauksen" ja "tulevaisuuden kehittämisideoiden" pohjalta luotiin opinnäytetyön johtopäätökset. Suuri kiitos kommenteillaan ja lukukerroillaan osallistuneille!


------------------------------------------------------

TUTKIMUSLUPA OSALLISTUJALLE 14.3.2020

Opinnäytetyö: Palveluohjaus hyvinvointia ja terveyttä edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä


Miia Juntunen, hyvinvointikoordinaattori, Savonia Ammattikorkeakoulu


Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa ohjaus- ja neuvontatyössä tehtävän palveluohjauksen nykytilasta, että ideoita ja kuvata palveluohjauksen tulevaisuuden kehittämistehtäviä osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Näkökulmana pidän ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaisten toteuttamaan palveluohjausta. Opinnäytetyön tilaajana ja yhteistyökumppanina toimii Savonia Ammattikorkeakoulun Sotetie-hanke.

Tutkimus toteutetaan Savonia Ammattikorkeakoululla la 14.3.2020, hyvinvointikoordinaattori-opiskelijoille. Tutkimuksessa kysytään taustatietoina ammattinimike sekä millaisessa työympäristössä hän tekee palveluohjausta (ilman työnsuorittamispaikan nimeä tai tunnistetietoa).

Olen lukenut tämän dokumentin sekä tietosuojaselosteen,
Jäämällä tänään lauantaina 14.3.2020 kyseiseen opetustilaan, ja osallistumalla tutkimukseen, annan opiskelija Miia Juntuselle luvan käyttää vastauksiani tutkimuseettisesti kestävällä tavalla, ja niin ettei minua voi tunnistaa. Olen tietoinen, että tutkimuksen tuotoksesta; ryhmätyönä toteutetusta datasta, sekä luokkatilassa käydyssä yhteenveto-keskustelusta opiskelija Miia Juntunen tuottaa opinnäytetyöhönsä johtopäätökset ja kehitysideat, ja ne julkaistaan hänen ammatillisessa blogissaan, jossa käydään aiheesta vielä lisää keskustelua. Blogin lukijoita ovat pääasiassa opiskelijat, alalla toimivat ammattilaiset ja alan tutkijat, mutta blogin julkisuuden vuoksi lukijat voivat olla ketä tahansa.


TUTKIMUSLUPA SAVONIA
Opinnäytetyölle saatiin tutkimuslupa Savonia-ammattikorkeakoululta
Opinnäytetyöhön liittyvä pyydetty viittaustapa:
CC BY-NC
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei Kaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Palveluohjauksen kehittäminen jatkuu!

Tulevaisuuden kehittämisideat

Tervetuloa tutustumaan palveluohjaukseen!